You are currently viewing <strong>הפקת ימי גיבוש וכיף לעובדים</strong>

הפקת ימי גיבוש וכיף לעובדים

סביבת העבודה והתרבות הארגונית משפיעות מאוד על מידת שביעות הרצון של העובדים, על תחושת המעורבות שלהם בעבודה, על ההרגשה שתרומתם לצוות היא משמעותית, ובכלל על איכות היחסים בינם לבין העמיתים והמנהלים שלהם. את כל היתרונות האלה ניתן להשיג באמצעות יום גיבוש וכיף לעובדים.

פעילויות לבניית צוות העובדים – למשל, סיור ביקב בוטיק מיוחד, או אירוע משולב באטרקציות משעשעות (כמו מבוך לייזר, מסלול מכוניות מרוץ על שלט או תותח קצף) – יכולות לתרות רבות להבנה שהמנהלים והעובדים כאחד הם בני אדם. וכל אחד מהם הוא יותר מאשר התואר והתפקיד שלו.

כיצד יכול יום הגיבוש לתרום לבניית הצוות?

ליצור היכרויות ולבנות קשרים

אחד היעדים המובהקים של פעילויות לבניית צוות הוא ליצור היכרות בין העובדים. זו נקודת ההתחלה שבה המנהלים והעובדים מקבלים הזדמנות להכיר זה את זה מחוץ למקום העבודה.

אחרי הכול, בעולם העבודה המודרני, אנשים רבים מבלים את רוב שעות היום בעבודה, אלא שבמרבית המקרים, הם מתיידדים מקסימום עם אלה שעובדים במחלקה שלהם.

רוב האנשים אוהבים להגיע לעבודה, כשהם זוכים לעבוד בחברת עמיתים שהם אוהבים, או אנשים שקל להם להתיידד איתם. לכן, בניית קשרים, הן בתוך מקום העבודה והן מחוצה לו, יכולה לשפר להפליא את הביצועים בין המחלקות השונות.

לעודד תקשורת ועבודת צוות

פעילות לבניית צוות מאפשרת למנהלים לעודד עבודת צוות וזאת, באמצעות בניית קשרים ומערכות יחסים בעבודה. במסגרת יום הגיבוש זוכים העובדים למפגש עמיתים באווירה נוחה ונעימה שתאפשר להם ליצור קשרים טובים אחר כך גם במקום העבודה. בדרך זו:

  • תרבות העבודה הופכת לנוחה ולנעימה יותר,
  • והפריון והלכידות משתפרים (במיוחד בפרויקטים מבוססי צוות).

להעלות את המורל ואת מעורבות העובדים

פעילויות לגיבוש צוות יכולות להעלות את המורל של המשתתפים. פעילויות הגיבוש מאפשרות לטפח לא רק את עבודת הצוות, אלא גם גורמת להם ליהנות מעבודת הצוות. בניית צוות יכולה גם לעזור למנהלים ולעובדים לראות דברים עין בעין. במהלך פעילויות הגיבוש,

המנהלים לומדים:

  • באיזו דרך עליהם לדאוג לעובדים שלהם
  • ואיך לבנות סביבה שתגרום לאנשים לרצות לעבוד

ובאשר לעובדים:

  • הם זוכים לראות את התמונה הגדולה יותר
  • והם יכולים לקחת בעלות על החזון של הארגון ועל המשימות שעליהם לבצע
  • לטפח חדשנות ויצירתיות

ניתן לטפח תחושה של חדשנות ויצירתיות באמצעות פעילויות לבניית צוות.

  • בניית צוות מעודדת ומטפחת סביבה אשר בה היצירתיות משגשגת בקרב עובדים שבעי רצון, כמו גם בקרב המנהלים שלהם.
  • כאשר הסביבה מטפחת יצירתיות, אתם, תוכלו לראות אנשים מפגינים כישרונות ומיומנויות שעד כה לא הייתם מודעים לקיומם.

בנוסף, פעילויות לבניית צוות וחריגה מיום העבודה השגרתי והמוקפד, תורמות לתחושת רעננות, נותנות לעובדים מרחב נשימה, ועוזרות למנהלים לקבל נקודת מבט חדשה על הצוות ועל מקום העבודה.

  • לבנות אמון וקשרי עבודה אמיצים

יש חשיבות רבה לבניית האמון של העובדים במקום העבודה שלהם. כל עסק טוב מתייחס אל אמון העובדים כאילו הוא אבן הפינה ששומרת על ההתנהלות המיטבית בעבודה.

במהלך הפעילויות, העובדים יכולים לראות את המנהלים שלהם באור חדש, ולפגוש את האישיות הפרטית שמאחורי התואר והתפקיד של המנהל בעבודה. מצב חדש זה, שמקל על העובדים לתקשר עם המנהלים, מחזק גם את האמון.

חשוב ליצור אמון גם בין העובדים לבין עצמם. כאשר קיים אמון בין אנשים, הם סומכים יותר האחד על השני, ובטוחים שכל אחד יבצע היטב את עבודתו.