תנאי שימוש

1. גבע עוז – אבנטפלוס  ו/או מי מטעמם לרבות מנהליו, בעליו, שלוחיו, הוא מנהל את אתר האינטרנט תחת הכתובת eventpus.biz ע.מ: 025355215 ובו הוא מציע את שירותיו לרבות תוכן רב ו/או כל צורת תקשורת המזוהה עם הנ"ל בין היתר הזמנות בטלפון, במייל, או בפקס 

2. תנאי השימוש מופנים באופן שווה לשני המינים, לשם הנוחות התקנון כתוב בלשון זכר.

3. בעת שימוש ו/או גלישה באתר ו/או עיון בתוכנו ו/או יצירת קשר בטלפון הינך מסכים לתנאיו (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") הינך מסכים ומאשר כי קראת והבנת את התקנון במידה ואינך מסכים אנא המנע משימוש באתר.

4. מומלץ להתעדכן מעת לעת בגירסת התקנון באתר, המעודכן הוא הקובע.

 

הסכמה לתנאי השימוש

5. בעצם הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פעילות האתר

7. החברה מציעה אתר אינטרנט אינפורמטיבי לטובת איסוף מתעניינים והצגת פעילות החברה. שמטרתה בין השכרה ומכירה של ציוד לאירועים. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת את פעילות ומטרת האתר.

 

יצירת קשר עם מנהל האתר

8. בעת יצירת הקשר עם האתר הינך מסכים לתנאי השימוש והינך מצהיר כי עיינת, הבנת והסכמת לתוכנו.

9. צורת ההתקשרות יכול ותהיה טלפונית ו/או כל צורת התקשרות אחרת.

10. פרטי העסקה הספציפית נקבעים בהתאם לנסיבות שבין כל לקוח ולקוח. על כן טופס ההזמנה ו/או הסכם מתן השירות החתום הוא / הם הקובעים לגביי פרטי העסקה.

הגבלת אחריות

11. האתר אינו לוקח כל אחריות בנוגע להסתמכות על התוכן הכתוב באתר. התוכן לרבות התמונות הוא להמחשה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לדרוש את הכתוב בו. המשתמש לא יסתמך על הכתוב ולא יעלה טענה בנוגע להסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם כתוצאה משימוש באתר על שלל הפונקצונאליות שלו. האחריות הבלעדית והיחידה היא על המשתמש.

12. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר יפעלו באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מפעילויות האתר מופעלות על ידי גורמים חיצוניים. החברה לא תישא באחריות הקשורה לזמינות, רציפות, תפקוד האתר וכדומה.

13. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

14. האתר בחלקו ו/או בשלמותו מנוהל באמצעות צד שלישי, בין היתר אינו חב באחריות משום סוג, על כן מנהל האתר ו/או האתר לא יישא באחריות בין היתר בעניין דיוק הנתונים המוצגים באתר.

15. מעת לעת ייתכנו הפרעות בתפקוד האתר. לאתר לא תהיה אחריות בעניין.

16. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, שיווקי ו/או מקצועי, שהוצבו כקישורים ו/או כל תוכן אחר שקשור לאתר בין אם בתוך האתר ומחוצה לו. האתר אינפורמטיבי בלבד ואין להסתמך על הכתוב בו.

17. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

18. זמינות האתר לרבות- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

19. הסתמכות שפורסם באתר.

תוכן האתר

20. האתר הוא מורכב מתוכן בעיקר, התוכן הוא מקורי ושייך לאתר. עם זאת אין להסתמך עליו לתנאי השירות שיינתנו ו/או לביצוע פעולה ו/או החלטה כלשהי. התוכן הוא להמחשה בלבד. טרם קבלת החלטה יש לשקול את תנאי העסקה ו/או לברר עם גורם מוסמך אודות אמיתות ונכונות התוכן בפרט ורכיבי האתר השונים בכלל.

21. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן על ידי המשתמשים ו/או לפרסומים המוזנים על ידי המשתמשים, לרבות כאלו הכוללים פגיעה, השמצה, דיבה וכדומה.

22. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד.

שירות לקוחות

23. טלפון יפורסם באתר

24. זמני העבודה של האתר הם: א-ה 9:00- 18:00 , ו- 9:00-14:00.